1999. Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, Morelia, Michoacán.

2005. Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, Galicia, España

     

2006. Museum of Modern Art, Dublin, Ireland

2006. Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, Galicia, España

2007. Guapamacátaro, Michoacán, México
     

2007. Montevideo, Uruguay


2007. San Telmo, Buenos Aires, Argentina


2009. Xixón, Asturias, España
 

Atrás/back

 

Siguiente/Next